Bioenergija

ENERGETSKA TERAPIJA (Bioenergija ili Reiki)

Naša planeta ima prirodno magnetno polje (magnetosfera), kao što i svaki čovek ima svoje biomagnetno polje, koje je stvara pomoću biostruja. Tada se u normi bio struje biološkog tela nalaze u neprekidnom kretanju i međusobno su izbalansirane. Pri narušavanju tog balansa dolazi do inteferencije kretanja, rasipanja elektrona, što dovodi do poremećaja funkcionisanja unutrašnjih organa. Bioenergija (reiki) pomaže uspostavljanju normalnog funkcionisanja organa putem uspostavljanja balansa biomagnetnih polja i pozitivne i negativne energije u organima.


Za normalnu vitalnost se mora potpomagati balans pozitivnih i negativnih jona. U uslovima savremenog života, ljudi mnogo vremena provode u zgradama, kolima, rade sa mnogim električnim uređajima, što dovodi do dominacije pozitivnih jona ljudskom organu. Još jedan razlog, koji dovodi do debalansa pozitivnih i negativnih jona: preterana upotreba hrane životinjskog porekla.


Ukoliko se ljudski organizam duže vremena nalazi pod uticajem pozitivnog biomagnetnog polja, onda to dovodi do poremećaja razmene materija u organizmu i pojave raznih bolesti.
Korišćenjem bioenergije (reiki), omogućava se uspostavljanje balansa biomagnetnog polja čoveka, reguliše metabolizam, Czinlo (cirkulaciju strujanja energije i krvi) i na taj način utiče na regulaciju poremećenih funkcija.


Zahvaljujući uticaju Bioenergiji (reiki) i bioenergetskog polja, aktiviraju se molekuli vode u krvi, što pomaže u regulisanju njene viskoznosti, ubrzava proces snabdevanja krvi kiseonikom, a bolja cirkulacija krvi poboljšava snabdevanje ćelija hranljivim materijama i kiseonikom i samim tim se reguliše metabolizam i usporava proces starenja.


Bioenergija (reiki) ima sposobnost da stvara negativno naelektrisane jone, što pri njenom korišćenju omogućava povećanje nivoa negativnih jona u krvi. Aktiviranje jonske razmene unutar i vanćelijskih omotača pomaže dotoku neophodne količine hranljivih materija unutar ćelija i na taj način stimuliše fiziološko izlučivanje iz organizma štetnih materija. Bioenergija utiče na mehanizme pretvaranja suvišne kiselosti krvi u normalnu alkalnost. Kada je krv zasićena negativnim jonima pomaže u njenom prečišćavanju. Osim toga, negativni joni, koji se šire strujanjem krvi po celom telu, omogućavaju ćelijama krvi da se spajaju sa mineralnim supstancama (jonima, natrijuma, kalcijuma, kalijuma). Negativni joni, koje luči bioenergija pomažu kod povećanja nivoa jonskog kalcijuma u krvi, što poboljšava Czinlo organizma (cirkulaciju životne energije i krvi).

Pomoću “snopova života”, koje emituje Bioenergija (reiki), može se postići efekat poboljšanja Ci (cirkulacija životne energije po posebnim kanalima) i krvi, ojačati srce i pojačati životni tonus organizma.


Nervno regulisanje fizioloških procesa se sastoji u uzajamnom delovanju organa tela, pomoću nervnog sistema. Pojedine grupe ćelija, organi i sistemi organa uzajamno utiču jedni na druge i obezbeđuju samoregulaciju svih njegovih fizioloških procesa. Postojanost hemijskog sastava i fizičko-hemijskih svojstava ćelija organizma, obezbeđuje se jedino putem pouzdanih procesa samoregulacije.


Bioenergija (reiki) ima pozitivan uticaj na potpomaganje nervne samoregulacije fizioloških funkcija ljudskog organizma. I to se dešava zahvaljujući izuzetnom energetskom fizioterapeutskom efektu negativnih jona, koji izlučuje bioenergija (reiki).

Korišćenjem bioenergije (reiki), pomoći će vam da aktivirate molekule vode u organizmu i da regulišete stepen viskoznosti krvi. Pomoći će vam da se rešite osećaja hladnoće i utrnulosti ekstremiteta, leđa, ramenih zglobova, pomoći će vam da regulišete pritisak (visok, nizak) da smanjite rizik od stvaranja tromba u krvnim sudovima, da aktivira nervni sistem kod šlogiranih osoba, utiče na smanjenje šećera u krvi, aktivira olenjene centre u mozgu, odstranjuje razne tumore, ciste, miome, aktivira očne nerve, otklanja posledice prehlada, pomaže pri savladavanju posledica paralize, reguliše razne deformacije kičmenog stuba, ublažava epileptične napade, pomaže pri otklanjanju posledica ženskog i muškog steriliteta. Osim toga, korišćenjem bioenergije, može se poboljšati imunitetski sistem organizma, povećati njegovu otpornost, ubrzati proces zarastanja rana, posoperaciono oporavak bolesnika i dr.


Eventualna pojava bilo kakvih reakcija u toku korišćenja bioenergije (reiki) zavisi od svakog organizma ponaosob, postojećih bolesti itd. Po pravilu se u prvoj nedelji može javiti vrtoglavica, bolovi u svim obolelim organima (pojedinačno ili skupno), povećan umor, pospanost i drugi siptomi. Ali to nisu kontraindikacije. To znači da u ljudskom organizmu počinju da se odvijaju procesi, kada svaki organ počinje svoj “PUT KA OZDRAVLjENjU”.


Reakcije su pozitivno reagovanje organizma na bioenergiju (reiki) i one su dobrodošle za ozdravljenje organizma, što znači da je organizam počeo da savladava oboljenje sasmoregulacijom i to zajedničkim snagama bioenergijom (reiki) i samog organizma. Preostaje nam da sačekamo da se kompletan proces u organizmu završi i nastupi ozdravljenje, što je i bio cilj ENERGETSKE TERAPIJE (Bioenergije – Reiki).

 

Bioenergija - Reiki
035/254-981
063/603-688
064/01-70-127


Da li znate da je Bioenergija Zdravstvena Nauka ?

Znam
Ne Znam

©  Agencija Autentik                      Ukupno Poseta: 1161       Danas: 2       Juče: 28
Autentik Top Lista